Uw woning verkopen

Klik hier als u uw woning wilt verkopen

Taxatie aanvragen

Meer weten over taxaties?  Klik hier.

Aankoopmakelaar

Hier vindt u alles over via ons aankopen

Veel gestelde vragen

Klik hier voor FAQ’s

Het laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws

Verhuur op tijdelijke basis

Het kabinet heeft het voor huiseigenaren makkelijker gemaakt om een nog te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf al een nieuw huis wilt kopen of heeft gekocht.

Te koop staande koopwoningen

  • De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen.
  • Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.
  • De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.
  • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Woonruimte in gebouwen

  • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd  voorkomt leegstand.
  • Wanneer voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wordt de vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde duur ineens verleend (met een maximum van 10 jaar). Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Eigenaren van woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden.

Gemeentelijke vergunning aanvragen

De vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen vraagt u aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte’.

Toestemming bank bij tijdelijke verhuur

Voor tijdelijke verhuur heeft u ook toestemming nodig van de bank of andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming. Bijvoorbeeld dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om de hypotheek verder af te lossen. De Vereniging Eigen Huis informeert u verder over de toestemming van uw geldverstrekker.

Vergeet ook niet uw verzekeraar te informeren over de verhuur.

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste 6 maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als een verlenging van de vergunning is aangevraagd en nog geen beslissing is genomen, loopt de huurovereenkomst door.

Tijdelijke verhuur en hypotheekrenteaftrek

Als u uw woning tijdelijk verhuurt, valt deze voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning), maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat er vanaf dat moment geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk is. Als de woning uit de verhuur komt, en weer leeg komt te staan, mag u wel opnieuw de hypotheekrente aftrekken.

NHG 2019/2020

De grens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is
€ 290.000,–. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is dit 6% hoger, namelijk € 307.400,– Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten en overdrachtsbelasting. Voor 2020 zal de grens
€ 310.000,–  (€ 328.500)zijn.